Onze expertises

Het Foodatelier beschikt over vier expertises waarmee we onze klanten verder helpen. Hierin houden we sterk rekening met actuele en belangrijke thema’s zoals de eiwittransitie, duurzaamheid, gezondheid en digitalisering.

Business en strategie

Ontwikkeling en uitvoering van strategische (groei) plannen.

Wij geloven dat kleine veranderingen al kunnen zorgen voor groei en verbetering. Maar dan wel volgens een praktische, stapsgewijze aanpak en altijd onderbouwd vanuit verschillende inzichten vanuit klant, markt én consument.

Continu je (product)portfolio onder de loep blijven houden, is noodzakelijk in een overvolle markt. Vanuit verschillende inzichten komen we samen met jou tot een heldere portfoliostrategie, waarin de rol van elk product duidelijk is.

In ons werk zien we vaak dat klanten belangrijke keuzes m.b.t. categorieplannen enkel onderbouwen met feitelijke inzichten, zoals rotatie, indexen en derving. Maar hoe kijkt de consument naar het schap? Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op haar koop-, kook- en eetgedrag? Wij kijken vanuit verschillende invalshoeken naar de categorie, want alleen zo kunnen we samen met jou tot relevante categorievisies komen én net dat stapje extra zetten.

Continue inzicht in de markt is van fundamenteel belang om toekomstbestendige kansen te erkennen en benutten. Door onze analyses krijg jij inzichten en handvatten om de meest veelbelovende en strategisch passende investeringskansen aan te pakken.

Investeerders, banken en accountants maken groei, innovatie en weerbaarheid mogelijk. Om wel overwogen beslissingen te nemen zijn data-sets en kengetallen belangrijk. Veel lastiger is het om strategische belangen en informele werkwijzen te achterhalen.

Blokjes oude kaas in een houten bakje, bedrukt met Beemster-logo duurzaam

Marketing en sales

Ondersteuning in sales-, (trade) marketing- en productmanagement.

Een weg banen door een overvolle markt, snelle veranderingen in consumentenvoorkeuren en complexe regelgeving, kan uitdagend zijn. Samen met jou werken wij aan een strategische sales benadering, van klantenwerving- en behoudt en optimalisatie van verkooppresentaties- en kanalen.

In de snel veranderende digitale wereld ondersteunen we retailers en fabrikanten bij het afstemmen van hun supply chain en aanbod voor groei, door middel van een effectieve account-based sales strategie en aantrekkelijke content. Onze stapsgewijze (online) aanpak helpt bij het versterken van relaties met bestaande klanten en het opbouwen van nieuwe connecties met prospects.

Met onze ervaring in new business development helpen we jou met de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van trade- en/of marketingmanagement. Met onze jarenlange ervaring in de food industrie weten we als geen ander hoe we jouw klanten in retail of foodservice kunnen overtuigen.

De levensmiddelenindustrie is dynamisch en vraagt producerende bedrijven om proactief te reageren in het ontwikkelings proces, en een strategische planning rondom productlanceringen, marketing en distributie te hebben. Wij helpen je bij het implementeren van strategische keuzes.

Product

Begeleiding van complexe of strategische NPD projecten.

Wij combineren consumenteninzichten en praktijkkennis om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die relevant zijn voor onze klanten. Hierin helpen we hen met specialistische productverbetering- of optimalisatie, het testen van productsamples en het gereed maken voor opschaling naar industrie.

Rekening houdend met strategische doelen van de organisatie, en met oog voor belangrijke, maatschappelijke thema’s zoals plant-based, circulariteit en clean label.


Bake-off kleinbrood met koolzaadolie
drukke straat met verschillende mensen, wat diversiteit en een multiculturele samenleving en maatschappij weergeeft

Markt en consument

Het doorlopend in kaart brengen van ontwikkelingen in de economie, maatschappij, markt en van de consument.

Het voortdurend blijven ontwikkelen, is essentieel in een overvolle markt. Dit vraagt om het inzichtelijk hebben van markttrends, consumentengedrag, concurrentie dynamieken en groeipotentieel. 

In onze data-gestuurde scans kijken wij naar de prestaties van categorieën en producten, van de positie van concurrenten, prijzen en klant voorkeuren.

Wij bieden praktische oplossingen en data-gedreven aanbevelingen voor jouw bedrijf op basis van harde data. Met onze kennis van de keten, kunnen we dergelijke data op de juiste manier interpreteren en integreren in scherpe sales pitches of andere andere presentaties.