Hollandia Matzes

'' Help ons inhoud te geven aan een portfoliostrategie voor de categorie toast en crackers. ''

Hollandia Matzes, producent van de welbekende Matzes, nieuwjaarsrolletjes en kaneelbeschuit, heeft unieke producten en is inmiddels al jarenlang een vaste waarde in retail. Voor een betere jaarronde productie en verkoop, heeft het bedrijf Hollandia toast en MatzesCrackers ontwikkeld. Ze had ruimte voor twee nieuwe smaakvarianten, met als doel: verbetering van rotatie & meer keuze voor de retailer. Het Foodatelier is gevraagd inhoud te geven aan de portfoliostrategie voor Hollandia Matzes.

Aanpak

Op basis van inzichten van de markt en consument en analyse op retail niveau, is tijdens een intervisie bijeenkomst de route bepaald. De output is vervolgens doorvertaald naar een aantal productproposities (ondersteund met consumentenonderzoeken), om vervolgens een aantal smaakrichtingen op keukenschaal uit te werken én de portfoliostrategie verder uit te werken. In een vervolgproject heeft Het Foodatelier ondersteund in het opschalen van keukenschaal tot productie.

Ga naar de website van Hollandia Matzes