Het Foodatelier Logo

ONZE AANPAK

Business kansen verschillen per producent of merk, het vertrekpunt in onze aanpak echter niet. Dat is altijd het beoogde doel, of de oorspronkelijke vraag van onze klant. Alleen zo kunnen we voor hen onze business development aanpak concretiseren én samen met hen stapsgewijs, toekomstbestendige groei realiseren.

Om de meest relevante data voor onze klanten te verkrijgen, gebruiken we een samenstelling van gelicenseerde software en databronnen. We kijken hierin zowel naar openbare marktdata, als ook naar eigen data van categorie, product en eindgebruiker.

Roadmap

Uitschrijven van een stappenplan
en voorstel

Verzamelen

Inventariseren inzichten uit de markt, categorie en van de consument

Interpreteren

Doorvertaling van de inzichten in relevantie voor de klant

Toepassen

Implementatie voor verbetering, versnelling of vernieuwing!

Het foodatelier_roadmap

Roadmap

Uitschrijven van een stappenplan en voorstel

Het foodatelier_data_verzamelen

Verzamelen

Inventariseren inzichten uit de markt, categorie en van de consument.

Het foodatelier_interpretatie

Interpreteren

Doorvertaling van de inzichten in relevantie voor de klant

Het Foodatelier_implentatie

Toepassen

Implementatie voor verbetering, versnelling of vernieuwing!

Het foodatelier_roadmap

Roadmap

Uitschrijven van een
stappenplan en voorstel

Het Foodatelier_dubbele pijl
Het foodatelier_data_verzamelen

Verzamelen

Inventariseren inzichten uit de markt, categorie en van de consument

Het Foodatelier_dubbele pijl
Het foodatelier_interpretatie

Interpreteren

Doorvertaling van de inzichten in relevantie voor de klant

Het Foodatelier_dubbele pijl
Het Foodatelier_implentatie

Toepassen

Implementatie voor verbetering, versnelling of vernieuwing!