Het Foodatelier Logo

Groei (markt)strategie

Hoe kunnen we groeien, zonder grote investeringen? Ik wil exporteren naar het buitenland waar begin ik?

Wij geloven dat kleine veranderingen al kunnen zorgen voor groei en verbetering. Maar dan wel volgens een praktische, stapsgewijze aanpak en altijd onderbouwd vanuit verschillende inzichten vanuit klant, markt én consument. Om te kunnen bepalen waar de meeste potentie zit, maken we gebruik van scorecard modelling. Alleen zo kunnen we vanuit juiste variabelen en invalshoeken, keuzes maken, altijd samen met de klant.