Het Foodatelier Logo

Product development

I want to add value to my residual stream, how do I do that? We see the plant-based market growing, what is our plan?

Developing products that offer real added value for both consumers and the trade is quite complex, and can involve certain challenges around raw materials, product & process techniques. If we take it one step further, such as developing completely new categories outside of your existing range, then the real challenge starts.

Wij combineren consumenten inzichten en onze know-how om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor (en samen met) onze klanten met belangrijke, maatschappelijke thema’s als plant-based, circulariteit en clean label. Hierin kunnen we hen helpen met specialistische productverbetering- of optimalisatie, het testen van productsamples en het gereed maken voor opschaling naar industrie.