Vanaf 2025 groeit Europa niet meer!

07 maart 2019 /

In 2050 zal de bevolking van Europa ten opzichte van 2017 met 3,5% dalen tot 716 miljoen. Vanwege de welbekende factoren: vergrijzing, lage geboortecijfers en immigratie. In Nederland zien we nog wel een groei. In 2050 zal Nederland 18,5 miljoen inwoners kennen. De bevolkingsgroei in Nederland is met name te danken aan het migratiesaldo. Op dit moment groeit de bevolking het sterkst in de randstad. De voorspelling is dat het aantal mensen in Nederland met een niet-westerse achtergrond zal stijgen met 2,5% tot 2,2 miljoen over 10 jaar! Een vergelijkbare ontwikkeling is te zien in Europa.


Wat houden deze ontwikkelingen in? Voor zowel Nederland als Europa?
Duidelijk is dat in Europa ‘overall’ sprake zal zijn van een krimp. Bepaalde regio’s zullen sterker groeien en anders ingedeeld zijn op nationaliteit en spreiding in leeftijd. Daarbij komt dat de groei van niet-westerse inwoners zorgt voor een veranderende vraag naar voeding. Hetzelfde geldt voor de vergrijsde bevolking. Deze ontwikkelingen zijn een grote uitdaging voor de samenleving, maar juist ook voor de foodsector! Betekent de algehele bevolkingskrimp in Europa dat de foodsector groei moet halen buiten Europa? Of is het kansrijker om te innoveren in concepten die er toe doen en die waarde toevoegen voor de consument?


Waar liggen de kansen?
Op het gebied van food heeft de Europese consument het goed. Het aanbod is groot en alles is er in principe al. De meest kansrijke strategie is innoveren in productconcepten die waarde toevoegen, inspelen op de laatste ontwikkelingen en aansluiten op (onderliggende) behoeften van de consument. Innovaties waar de consument op zit te wachten én voor wil betalen.
Vandaag de dag schenken supermarkten helaas nog steeds te weinig aandacht aan ouderen en niet-westers migranten. Aangezien deze consumentengroepen de supermarkt steeds meer gaan domineren, is het voor relevant meer aandacht te schenken aan deze groepen. Wat zijn de eigenschappen van ouderen en niet-westerse migranten?
De oudere generatie, de zogenaamde babyboomers, is te oud om vitaal door het leven te gaan en te jong om in een verzorgingshuis te wonen. Een groot deel van deze groep is alleen. Deze groep is rationeel in de keuzes die ze maakt en is minder snel te verleiden. Ze zijn vooral op zoek naar de voordelen (zoals gezondheid en gemak) die producten te bieden hebben.
Niet-westerse migranten zijn als geheel meer community-georiënteerd en beschouwen het onderhouden van relaties met anderen als heel relevant. Mond-tot-mond reclame speelt een hele belangrijke rol bij niet-westerse migranten. Ze zijn erg traditioneel, maar staan ook open voor vernieuwingen. Ze houden over het algemeen van producten en merken die voorop lopen en hen een positief imago geven. Ze eten doorgaans meer vis, meer pluimveevlees, meer peulvruchten dan de gemiddelde Europese consument én zijn gek op suiker.
Producenten kunnen goed inspelen op de behoeften van bovengenoemde groepen door middel van de verpakking, productsamenstelling, product intrinsieke factoren (zoals smaak, textuur, zout- en suikergehalte, … ), en het gebruik van de juiste communicatie.


Consumerbehaviour in food-model
Hoewel beide groepen onderling overeenkomsten hebben, zijn ze niet universeel te benaderen.
We hebben de afgelopen jaren we gewerkt aan het consumer behaviour in food-model waarin we door middel van eigen data consumenten indelen in segmenten op basis van motivaties, strategieën of behoeften die mensen hebben met betrekking tot eten, koken en kopen van food-producten. Door dit model kunnen groepen consumenten gerichter gedefinieerd en begrepen worden. Het gevolg hiervan is een effectieve strategische aanpak!

Wil je weten wat diverse maatschappelijke-, marktontwikkelingen en trends voor jouw specifieke industrie betekenen? Hoe je waarde en relevantie kan creëren voor jouw specifieke doelgroep door middel van een effectieve strategische aanpak? Neem contact op met Mariana via mariana@hetfoodatelier.nl

Bronnen: CBSVerenigde NatiesABNMotivaction
Bronnen afbeeldingen: 1, 2